Dovolte nás upozornit i na "Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let."

NEPRAŠ & Co. - Pavlov

Motivací k práci ve vinařství je pro rodinu pana Nepraše odpovědnost k jedinečnému místu, kterým Pálava je, k historii kultury, k přírodě, krajině a v neposlední řadě samozřejmě také k lidem, kteří zde žili a pracovali před námi. Plně si uvědomují metafyzickou sílu tohoto místa, a proto si dali za úkol na ni upozornit tak, jak jen umí, a prostřednictvím vína předávat dál.

Pavlovské vinice na které vinařství hospodaří, jsou výjimečné. Půdní složení je v rámci lokality velmi různorodé a jednotlivé viniční tratě se od sebe značně liší. Východní, holé kamenné stráně pod Dívčím hradem a Děvínem jsou tvořeny Ernstenbrunnským vápencem, který se dostal na povrch v poslední fázi alpského vrásnění. Právě on výrazně ovlivňuje charakter Pavlovských vín. Viniční tratě bezprostředně pod strání jsou výrazně ovlivněny srážkovou vodou, stékající po navětralé holé skále. Voda omývající kořeny révy na těchto tratích, včetně té jejich s názvem Pod Pálavou, je tak silně nasycena minerály. Viniční tratě pod silnicí z Pavlova do Klentnice, orientované na východ a jihovýchod, mají zase tenký pokryv vápenatých jílů a spraší, přičemž spodní vrstvy jsou tvořeny bílým vápencovým štěrkem. Toto platí i pro jejich viniční tratě Stará hora a U Božích muk. Nejteplejší lokalita z Pavlovských vinic, návrší nad Klentnickým potokem a Pavlovem, má zase hlubší jílovito – sprašový pokryv (Viniční trať Sahara).

Radomír Nepraš - "Zákazníkům našeho vinařství chceme ukázat mnohem více, než pouhé víno. Protože víno, to je kultura."

Žádné produkty značky NEPRAŠ & Co. - Pavlov nebyly nalezeny...
Zpět do obchodu